Målstyring – et selvmål?

steffen5_600x250

Ja, sådan kunne det se ud ifølge KORAs rapport fra sidste uge.

Økonomi- og Indenrigsministeriet  bad i 2014 Kora, Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, om at undersøge effekten af målstyring i det offentlige. Rapporten ser på tre områder – folkeskolen, beskæftigelsesindsatsen og det sociale område. På alle tre områder virker styringen ifølge KORA delvist stik imod hensigten.

Rapporten konkluderer, at…. LÆS MERE