Kategori: innovation

Nye indtægter til kommunen

Når riget, kommunen eller jeg selv fattes penge, findes der to muligheder, forøg indtægterne eller begræns udgifterne. Her er en ganske gratis ide til at forøge de kommunale indtægter.

Når ens golfdag bliver aflyst, bliver man lidt mavesur og tillige en smule kreativ. På min lange march rundt i Hjørring fik jeg en ide, da jeg spadserede på Ringvejen. Men det kunne såmænd godt have været på andre gader også i mit eget kvarter.

Ideen er måske ikke helt ny, for jeg mener at erindre, at en kær gammel ven for mange år siden fandt en seddel i sin postkasse med et tilbud, han ikke kunne afslå. Det var den gamle Hjørring Kommune, der skrev noget i retning af – hvis du ikke får den hæk klippet, kommer vi og gør det på din regning.

Det er såmænd i al sin enkelhed noget lignende jeg forslår. Siden dengang er der sket en ændring i kommunens personalesammensætning, som indebærer nye muligheder. Jeg foreslår derfor at kommunen sender en eller flere af de mange unge jurister på vandring på gader og stræder med henblik på at udøve myndighed.

De tager foto af hække, der gror ud over fortovet, til dokumentation og sender en besked til den digitale postkasse hos de drønnerter, der ikke gider klippe deres hæk, så omvandrende borgere  må gå på kørebane eller cykelsti. Begge dele med risiko for liv og helbred på grund af bilister, elcyklister og mennesker i kabinescooter.

I beskeden bør den unge jurist skrive at enten klipper du hækken, ellers sørger vi for at det bliver gjort på din regning. Der skal selvfølgelig vedlægges en udførlig klagevejledning og henvises til diverse love, herunder forvaltningsloven. Brevet skal slutte med vendingen hvilket herved meddeles Dem og der skal et stempel på.

Arbejdet kan udføres af kommunens håndværkerafdeling, der således får mulighed for at lave IDV – indtægtsdækket virksomhed eller, hvad der nok vil være mere sandsynligt med det nuværende bystyre, i et OPP – et offentligt privat partnerskab, for så er der også nogle private, der kommer til at tjene på det. Og det er jo altid godt.

Det ligger lige for at udbrede modellen til snerydningsområdet til vinter.

#Hjørring, #dagensfoto

Benspænd og snævre rammer giver innovation

– Eller nød lærer nøgen kvinde at spinde.

Hvordan skaber vi vækst og fremmer innovation og kreativitet. Er det gennem regeringens strategi og de 38 punkter, der indgår heri? Det kan da godt være at det vil have en effekt. Det vil jeg ikke afvise. Men hvad er egentlig forudsætningerne innovation og kreativitet.

Det spørgsmål besvarede filminstruktøren Thomas Vinterberg og Poul Nesgaard, ham fra julekalenderen i hullet i kæmpeskoven. Nesgaard var på det tidspunkt rektor for Filmskolen. Poul og Thomas blev spurgt om, hvordan det kunne være, at dansk film var så kreativ og innovativ, så nytænkende?

De kiggede på hinanden og svarede samstemmende – Det er da fordi vi ingen penge har.

I modsætning til vennerne i Hollywood, der har masser af dollars, kamerahold og jeg ved ikke hvad og som følge heraf stor handlefrihed, har dansk film kun ganske sparsomme resurser til rådighed. Derfor må hele produktionen planlægges i forvejen ned til mindste detalje.

Det betyder, at der kun er ganske lidt rum til at folde sig ud i. De herrer Vinterberg og Nesgaard anslår, at de syvoghalvfems procent af en filmproduktion er totalt styret og planlagt og så er der kun er 3 procent til rådighed til at udfolde sig og være kreativ og innovativ i. Disse snævre og veldefinerede rammer frigjorde ifølge de to, en kæmpe kreativitet og gjorde dansk filmindustri til den mest innovative i verden, Lars von Trier og dogmemanifestet in mente.

På samme måde, da vi her i Nordjylland i starten af nullerne opfandt talende internet i et partnerskab mellem Center for Personkommunikation på Aalborg Universitet, Efaktum samt et par amtslige institutioner. Når min gode ven Peter P og jeg for atten siden fandt på, at vi ville gøre internettet talende og derfor måtte alliere os med forskere i signalbehandling og et privat it-firma, var det ikke fordi vi havde en vision om at være first movers i serverbaserede løsninger og cloudteknologi.

Nej, det skyldtes at talesynteser til en enkeltstående pc i Danmark var meget dyr, ca 8000 danske kroner, mens den i USA kostede under 25 dollars. Vi havde derfor, i modsætning til de engelsktalende, et incitament for at udvikle noget nyt, så vi kunne stille en oplæsningsservice til rådighed for mange flere brugere end det tidligere havde været muligt. Der var lagt et benspænd i form af en høj pris ind. Det var med at fremme vores kreativitet  og innovationsevne, så vi fik udviklet en ny teknologisk avanceret netbaseret service, som efterfølgende har medvirket til at gøre Efaktum til verdensmester i dansk taleteknologi.

Det hele startede med en forhindring – et bespænd. Vi fik opfundet noget nyt – på en helt anden måde end vi oprindeligt havde forestillet os. Men det er en helt historie.

Du kan se vores oprindelige service her – www.adgangforalle.dk
Du kan se nogle af de andre projekter, der er udviklet på basis af teknologien her – http://www.leseweb.dk.

Du kan teste læseweb på www.steffenblarsen.dk. Her kan du også teste  www.adgangmedtegn.dk,  som er en service for døve.

Bredde 57°26 56.057 Nord – Længde 9°46 27.128 Øst

Der står Rubjerg Knude Fyr og der skal det blive stående!

Denne 4 stjernede turistattraktion, der indgyder os ærefrygt -både os taknemmelige- og alle I andre, er i fare for at falde i vandet. Kysten bliver spist op hurtigere end nogen har forestillet sig. Der er lige investeret et større beløb i at få fyret stivet af og gjort tilgængeligt for publikum. Men det holder ikke så længe, som man havde forestillet sig. Naturen går sin gang – nogen gange hurtigere end planlæggerne kan forestille sig.

Knuden og fyret er en kæmpe attraktion, der genererer masser af turistindtægter. Dem vil vi gerne beholde. Derfor har der været tanker om at flytte fyret længere ind i landet; men den løsning ligger ikke godt i maven for mig.   For der vil være noget uægte over et flyttet fyr. Det vil ikke være autentisk. Og det vil også være en stakket frist, for naturen har det jo med at opføre sig anderledes end planlæggerne tror.

Jeg sad derfor og fintænkte over om det ville være en god ide at lade det stå hvor det står. Teknologien er til rådighed for at opbygge et fundament. Spørg bare Vestas, Siemens og de andre, der banker vindmøller ned i havets bund. Det vil jeg hjem og skive om, tænkte jeg og bladrede videre i lørdagsavisen for at opdage, at det havde den radikale spidskandidat Lene Bjørn Sørensen allerede gjort. Det bliver ideen såmænd ikke ringere af.

Jeg tænker, at et projekt med det formål vil være en vældig innovativ saltvandsindsprøjtning til turisterhvervet og vil kunne vende en tabersag til at blive en vindersag. Mulighederne er mange og ideerne står i kø hos mig og sikkert også hos mange andre.

Billedet af fyret, der står ude midt i vandet vil være en fantastisk illustration af erosionen ved vestkysten og naturens kraft. Det er med at komme i gang med at forene alle gode kræfter om at udvikle og implementere en redningsplan for fyret på det nuværende sted. Det bør kunne forene mange interessenter – Naturfredningsforeningen, Visit Nordjylland, Kommunerne, Vækstfonden, Regeringen og andre.

Når fyret kommer til at ligge ude i vandet, skal man selvfølgelig kunne komme derud. Man kunne bygge en bro, en mole eller sejle derud med små både. Eller hvad med at lave Nordjyllands første skilift med mulighed for at hoppe på i Lønstrup og suse hen over klitterne og se på havet og på landskabet inden man slutter ude på den platform fyret står på og fra det perspektiv betragte hav, strand og klitter. Der skal selvfølgelig også  være museum og restaurant knyttet til enten ude i vandet og/ eller i klitten. Det kunne eventuelt graves ned. Så kunne man tage turen tilbage fra fyret i til land gennem en undervandsfodgængertunnel og hilse på et par fisk på vejen ind.

Skiliften skal selvfølgelig drives af grøn energi fra bølger, sol og vind. Turen banegården i Hjørring til Lønstrup vil kunne foregå med førerløse elbiler i kabineliftstørrelsen, for det fører måske nok for vidt at lade liften starte i Hjørring.

Det bliver stort og sikker også dyrt. Men når det er muligt at skaffe små 200 mio til et nyt teater i Hjørring, må det også kunne lade sig gøre at finde nogle hundrede millioner til en investering i et innovativt Rubjerg Knude Fyr projekt, der tilgodeser både natur og erhverv.

Lad os forene kræfterne. Lad os se og komme i gang.

Foto: pixabay.com