Jeg er pensionist/ senior/ retired eller hvad det nu hedder på nudansk. Jeg har derfor mit såkaldte forsørgelsesgrundlag på plads.

Jeg har altså fået mulighed for at beskæftige mig med ting, der giver mening for mig. Jeg kan også stadig lide at præstere og at engagere mig i ting. Jeg blogger lidt og hjælper af og til folk med noget skriveri, at lave en hjemmeside og andre af de ting, jeg har en smule forstand på. Jeg har også fået tid til at skrive en lille bog og jeg er igang med endnu en.

Pensionist tilværelsen har givet mig bedre mulighed for at lege. Det gør jeg for eksempel ved at spille golf. Dels nyder jeg konkurrencen og det at blive bedre til noget. Jeg er også glad for at være sammen med andre ældre mænd om golfspillet. Vi mænd skal jo helst være sammen om en aktivitet. Jeg hygger mig også med at gå på stadion. Jeg har sæsonkort.

Det hænder at mennesker, jeg kender, kontakter mig for et råd om det faglige, jeg kender til – it, undervisning, specialundervisning og udviklingsprojekter.

Det hænder, også at jeg får mulighed for at hjælpe eksempelvis mennesker, der står i et t-kryds og skal træffe et valg. Jeg hjælper gerne hvor jeg kan. Jeg giver ingen garanti – det handler ikke så meget om penge.

Nedenfor kan du se, hvordan jeg opfattede mig selv i mit arbejdsliv – for nogle år siden. Jeg har stadig nogle af de kompetencer, jeg beskrev, men jeg er jo nok unægtelig blevet lidt rusten. Men jeg er forhåbentlig blevet mere positiv, velovervejet og følsom end jeg var dengang jeg stadig gik på arbejde.

Min drøm er at IKKE at blive en sur gammel mand! Derimod kunne jeg godt tænke mig at blive en vis gammel knark. Jeg håber at det er sådan, det går.

—————————

**Topstyrker
1. Kreativitet
2. Videbegær
3. Perspektiv
4. Dømmekraft
5. Nysgerrighed
6. Gejst

**Mennesket
Jeg er et menneske, der altid har arbejdet for en mission om at hjælpe andre, ofte mennesker, der har det svært. Det har jeg gjort som speciallærer, som konsulent, som personaleleder og som leder af ledere. Jeg har haft flere tillidshverv i min fagforening. Jeg er en erfaren konsulent med en profil som opstarter, udvikler og
resultatskaber. Jeg er iderig, sætter gang i tingene og gør tingene færdig.

**Kompetencer
1. Leder – jeg har været ansvarlig for den samlede ledelsesopgave på en institution og har dokumenterede resultater som personaleleder
2. Konsulent – jeg har 6 års erfaring som konsulent i en amtslig forvaltning
3. Kommunikator – jeg har styr på formidling og kommunikation er en erfaren underviser på uddannelser og på konferencer
4. Procesleder – jeg behersker en række processer til udvikling af teams og organisationer
5. Coach – jeg er uddannet og trænet coach og kan hjælpe med at finde løsninger på alle udfordringer
6. Projektmager – jeg har udviklet, styret og afsluttet en række eksternt finansierede projekter siden år 2000
7. Koordinator i partnerskaber – projekterne er ofte udviklet i forpligtende partnerskab med eksterne partnere, virksomheder, organisationer, AAU og UCN
8. Innovatør – jeg har, ofte sammen med andre, opfundet smarte løsninger, som kan gøre livet lettere. Eks. det talende internet
9. Underviser – jeg har i mange år beskæftiget mig med uddannelse af mennesker med svære funktionsnedsættelser og langvarigt uddannede
10. Evaluator – jeg har arbejdet systematisk med kvalitetsudvikling med fokus på resultaterne siden år 2000
11. Hjerte og hjerne –  gåpåmod og godt humør.

**Beskæftigelse
2000-2015, Forstander og Centerleder, Specialskolen for Voksne, Vendsyssel
1996-2000, Viceforstander, Specialskolen for Voksne, Hjørring
1990-1996, Skolekonsulent it, Nordjyllands Amt
1978-1990, Speciallærer, Elsagerskolen

**Uddannelser
Læreruddannelse, pædagogisk Speciale C og speciallæreruddannelse
Uddannelse i ledelse
Personaleledelse
Kommunikation
NLP Master
Trænet coach
Masterstudier i Positiv Psykologi, Aarhus Universitet

**Jeg behersker it på avanceret plan.