Succesteam! – 3 forudsætninger for at lykkes

Udklip steffen blog_600x250

Hvis du ønsker, at det team du er medlem af eller leder af skal være højtydende, robust, kunne tåle modgang og udvikle sig i en opadgående spiral er der tre forudsætninger, du skal have i fokus for at dit mål kan lykkes.

De tre forudsætninger

1. Der skal være mindst tre gange så mange positive udtalelser i teamet, som negative.

2. Der skal fokus på ”de andre” i modsætning til selvcentring.

3. Teamet skal være præget af en undersøgende udspørgen i modsætning til argumentation for egne synpunkter. Læs mere her.