Hver 3. dreng i skolens store klasser keder sig!

Angsten råder, og ikke mindst kedsomheden

Der er meget fokus på angst i dagens verden og det er med god grund, for antallet af angste voksne, unge og børn bliver større og større. Fx er der masser af mennesker med angstproblemer i blandt de unge på jobcentrene. Som det fremgår af grafikken er der her tale om unge, der møder større udfordringer end de kan håndtere. Det er vi mange der gør. Det er måske derfor vi alle skal være så robuste.

 

Spildte resurser

Men et mindst ligeså stort problem er kedsomhed. Kedsomhed blandt børn og unge er et kæmpe problem, som vi er nødt til at gøre noget ved.

angst_kedsomhed_apati_flow
Ifølge DCUM, som undersøger børns trivsel i skolen keder rigtig mange børn i skolen sig jævnligt eller ofte. For de ældste drenge drejer det sig om 1/3 af dem alle. Det er da tankevækkende at i en tid, hvor retorikken går på, at danske børn i en globaliseret verden skal oplæres som soldater i konkurrencestaten, så de kan konkurrere med koreanere og kinesere, bruger 1/3 af drengene tiden på at kede sig i et omfang så de ikke selv kan gøre noget ved det.

Hvilket spild af menneskelige og økonomiske resurser!

Børns skal lære at kede sig

Ja, det er der nogen, der siger. Vistnok også Niels Hausgaard. Det skal de måske også, hvis kedsomheden er et forhold, de ved egen kraft kan ændre på.

Problemet er at de områder, hvor børnene har mulighed for selv at påvirke deres kedsomhed, i større og større omfang forsvinder. Hvor er de områder, hvor børnene kan bestemme selv, regulere sig selv? Der bliver for eksempel mindre og mindre plads til den frie leg. Har du nogensinde hørt om børn eller for den sags skyld voksne, der keder sig eller for den sags skyld er stressede, mens de leger frit?

Don’t grow up, its a trap

Problemet er, at selvregulerede aktiviteter, som for eksempel leg, kommer til at fylde mindre i børns liv.

Børnearbejde er forbudt, men samtidig udvikler de rammer, vi sætter børnene i, sig mere og mere i retning af de styrings- og kontrolmekanismer vi finder på arbejdsmarkedet.

Kedsomhed, forstået som apatisk kedsomhed, det vil sige kedsomhed, du ikke kan gøre noget ved, medfører at du ikke lærer noget positivt. Det eneste, du lærer, er at kede dig og ikke at kunne gøre noget ved det.

Kedsomhed og depression

Apatisk kedsomhed er ikke det samme som depression. Men kedsomheden og depressionen har et fælles træk, glædesløsheden. Lad os gøre noget ved det. Lad os bringe mere leg, selvregulering og glæde ind børns og unges verden, ind i skoler og institutioner.
Ifølge DCUM, som undersøger børns trivsel i skolen keder rigtig mange børn i skolen sig jævnligt eller ofte. For de ældste drenge drejer det sig om 1/3 af dem alle. Det er da tankevækkende at i en tid, hvor retorikken går på, at danske børn i en globaliseret verden skal oplæres som soldater i konkurrencestaten, så de kan konkurrere med koreanere og kinesere, bruger 1/3 af drengene tiden på at kede sig i et omfang så de ikke selv kan gøre noget ved det.

Hvilket spild af menneskelige og økonomiske resurser!

Børns skal lære at kede sig

Ja, det er der nogen, der siger. Vistnok også Niels Hausgaard. Det skal de måske også, hvis kedsomheden er et forhold, de ved egen kraft kan ændre på.

Problemet er at de områder, hvor børnene har mulighed for selv at påvirke deres kedsomhed, i større og større omfang forsvinder. Hvor er de områder, hvor børnene kan bestemme selv, regulere sig selv? Der bliver for eksempel mindre og mindre plads til den frie leg. Har du nogensinde hørt om børn eller for den sags skyld voksne, der keder sig eller for den sags skyld er stressede, mens de leger frit?

Don’t grow up, its a trap

Problemet er, at selvregulerede aktiviteter, som for eksempel leg, kommer til at fylde mindre i børns liv.

Børnearbejde er forbudt, men samtidig udvikler de rammer, vi sætter børnene i, sig mere og mere i retning af de styrings- og kontrolmekanismer vi finder på arbejdsmarkedet.

Kedsomhed, forstået som apatisk kedsomhed, det vil sige kedsomhed, du ikke kan gøre noget ved, medfører at du ikke lærer noget positivt. Det eneste, du lærer, er at kede dig og ikke at kunne gøre noget ved det.

Kedsomhed og depression

Apatisk kedsomhed er ikke det samme som depression. Men kedsomheden og depressionen har et fælles træk, glædesløsheden. Lad os gøre noget ved det. Lad os bringe mere leg, selvregulering og glæde ind børns og unges verden, ind i skoler og institutioner.