Du skal være robust, kunne tage nogle kugler

Mårup-kirke1_600x250Når du læser en jobannonce i dagens Danmark, er det et gennemgående træk, at du som ansøger skal være robust. En gang var det gennemgående i annoncerne, at man skulle have humor; men det der humor er ikke så moderne, som det var en gang.

Nej, nu skal du være robust. ”Han kan tage nogle kugler!” Sådan lød det i en kommentar, da Holger K. Nielsens skulle tiltræde som skatteminister. Ja, det kunne Holger K, i modsætning til hans forgænger, Annette Wilhelmsen. Hun var mere sårbar, så hun kunne ikke tage alle de mange kugler, der blev fyret af mod hende.

Robusthed – en grundlæggende værdi i tiden

Det gælder altså om at være robust, om at kunne stå modgang og svære tider igennem. Du skal samtidig være omstillingsparat, forandringsvillig og så videre. Du skal kunne tåle presset og tage trykket. Det er essensen. Det er ikke noget at sige til at mange bliver stressramte.

Sådan bliver man robust

Man bliver ikke robust gennem hærdning og ved at være udsat for pres og stress. Tværtimod bliver man robust ved at trives, ved at få positivitet sat i banken, så man kan blive robust nok til at klare den modgang arbejdslivet også byder på. Så i stedet for at søge efter den rigtige profil,  efter robusthed, forandringsparathed, omstillingsvilje og alle de andre buzzwords skulle vi måske sørge for at skabe en bedre trivsel på vore arbejdspladser!

Trivsel giver robusthed

Mennesker trives når de oplever positive følelser, når de er engagerede i deres opgaver, når de har gode relationer til chefer og kolleger, når de har mulighed for selv medbestemmelse og selvbestemmelse, når deres arbejde giver mening for dem, når de får mulighed for at præstere og skabe gode resultater og ikke mindst når  de oplever humor, som forløser stress og giver glæde. Når vi indretter vore arbejdspladser så medarbejderne trives, så kommer robustheden så at sige af sig selv. Noget medgang skaber evnen til at kunne tåle den modgang, der uvægerlig også vil komme.

Medvind

Noget af det bedste, vi kan gøre for at skaffe robuste medarbejdere, er altså at behandle folk ordentligt. At prioritere trivsel er den bedste investering. Det er nødvendigt og godt at være robust. Lad os starte med børnene. Giv dem tryghed, god tilknytning til voksne, gode familieforhold, giv dem medbestemmelse, kendskab til og tillid til egne styrker, giv dem håb for fremtiden, giv dem en god og effektiv skole, giv dem noget at tro på, giv dem noget!

Så skal den robusthed, der er nødvendig for at klare modgang nok komme. Lad os sørge for noget medvind. Lad os vende bøtten og sætte trivslen i højsædet!