Kronikken: Det er snart slut med os danskere – hvis ikke vi ændrer kurs – Kronikker | www.b.dk

Kloge råd fra en klog mand skulle jeg mene!

1. Skab en indvandring, der sikrer arbejdsstyrkens fremtid. Ethvert land, der lukker sig, falder bagud i det teknologiske og uddannelsesmæssige kapløb.

2. Forpligt pensionskasserne til at geninvestere ti pct. i børn, pasning og forældre.

3. Giv nybagte forældre nedsat arbejdstid i barnets første tre år. Beløn forældre, som får børn før studiet, med en ekstra uddannelsesmerit – to, hvis de får flere.

4. Giv tillæg til pædagoger, lærere og socialrådgivere, der bliver på samme pind.

5. Send New Public Management retur til Helvede – lad os få ledere, som er fagligt dygtige og skaber trygge miljøer for medarbejdere, børn og forældre.

Kilde: Kronikken: Det er snart slut med os danskere – hvis ikke vi ændrer kurs – Kronikker | www.b.dk