Erik Bertelsen, forstander, Kommunikationscenter Thisted:
På baggrund af de mange år jeg har kendt og samarbejdet med Steffen Larsen, mens han var centerleder, har jeg i særlig grad bemærket Steffens dybe engagement i ledelsen og udviklingen af Specialskolen for Voksne i Vendsyssel. Steffen har en bemærkelsesværdig stærk evne til altid at se udviklingsmuligheder i såvel det korte som det lange perspektiv.  Dette i kombination med Steffens strategiske og organisatoriske talent medfører, at der er kort vej fra tanke til handling – tingene er ganske enkelt blevet realiseret. Steffen er resultatskaber. Det har således været inspirerede at være vidne til den udvikling, Specialskolen for Voksne i Vendsyssel har gennemgået gennem årene. Således har Steffen utallige gange sat Specialskolen for Voksne i Vendsyssel på landkortet.

Desuden har jeg bemærket Steffens stadige trang til egen personlige og faglige kompetenceudvikling. De kompetencer Steffen derigennem har erhvervet sig kombineret med hans kreativitet og iderigdom samt hans mangeårige erfaring som centerleder har givet ham de bedste forudsætninger for coaching, sparring og processtyring i forhold til bl.a. organisationsudvikling, teamudvikling kvalitetsudvikling og i forhold til ledelsesmæssige spørgsmål og udfordringer.