Kontorchef Jesper Ildal Djørup, Statsforvaltningen
Steffen er en nærværende strategisk tænkende person, der med både empati og forståelse – effektivt udnytter de tilknyttede ressourcer samtidig med at den politiske dagsorden gennemføres.
Steffen er dejlig klar og tydelig i sin kommunikation, og ikke mindst -en der ved, hvorfor man kun har en mund.Steffen inddrager altid relevante personer/fagligheder i forandringer, så processen er såvel gennemsigtig som  inkluderende både for medarbejderne, ledere og for omverdenen.
Steffen arbejder som leder altid holistisk.Steffen er leder der respekterer sine kollegaer/medarbejder/chefer som selvstændige personligheder – og ikke mindst behandler dem derefter.
Steffen VIL uddele ansvar og VIL være understøttende heri for både sine ledere og sine medarbejdere.Steffen ved som leder, at ærlighed er en dyd.
I Steffens lederskab er engagement og hårdt arbejde kodeordene. Og Steffen respekterer altid forskellighed – blot vi når målet og dog altid sammen.Steffen ser altid om en person ønsker et gensidigt tillidsforhold, foruden, personens erfaring og lyst til faglighed/fællesskab.
Som leder ved Steffen, at der er er intet – der slår tillid (=troværdighed).
Steffen er en god leder, der er uformel, sjov og udviklende at arbejde sammen med, hvor en veludviklet humor og et åbent sind er vejen til at præstere det ypperste for de involverede.
Steffen arbejder altid for  at gøre sine medarbejdere og mellemledere bedre.
Steffen ved, at ingen trives/udvikles/forbedres af mistillid, men udelukkende af tillid.