Hvem er jeg?

Jeg er et menneske, der altid har arbejdet for en mission.

Det har jeg gjort som speciallærer, som konsulent, som personaleleder og som leder af ledere. Jeg har også være arbejdsmiljørepræsentant, TR og kredsstyrelsesmedlem i min fagforening.

Jeg er en erfaren konsulent med en profil som opstarter, udvikler, resultatskaber. Jeg er iderig, sætter gang i tingene og jeg gør tingene færdig.

Profilmæsigt er min jungianske personprofil er ENTJ, min enneagramtype er en 3’er, jeg er en udretter og  min vigtigste teamkompetence  på Belbin’sk er som opstarter. Jeg får tingene til at ske.

Mine KarakterStyrker

Mine topstyrker (VIA-IS) er kreativitet, videbegær, perspektiv, dømmekraft, nysgerrighed og gejst.

Kvalifikationer

 1. Leder – jeg har været topchef på en institution og været ansvarlig for den samlede ledelsesopgave.
 2. Konsulent – jeg har 6 års erfaring som konsulent i en amtslig forvaltning
 3. Kommunikator – jeg er stærk på formidling og kommunikation såvel skriftligt som mundtligt.
 4. Procesleder – jeg har viden om, uddannelse i og erfaring med facilitering.
 5. Coach – jeg er uddannet og trænet coach.
 6. Projektmager – jeg har udviklet, skrevet ansøgninger, implementeret, styret, afsluttet og i en række tilfælde sikret varig drift af eksternt finansierede projekter for +30 mio siden år 2000. Hertil kommer en lang række interne udviklingsprojekter.
 7. Koordinator af partnerskaber – projekterne er alle udviklet i forpligtende partnerskab med en eksterne partnere, offentlige og private virksomheder, organisationer, AAU og UCN.
 8. Kvalitetsudvikler – 2 europæiske kvalitetspriser i 2005 og 2011.
 9. Innovatør – jeg har sammen med mine partnere opfundet smarte løsninger, som kan gøre livet lettere for danskerne fx www.adgangforalle.dk
 10. Underviser – jeg har beskæftiget mig med uddannelse i mere end tre årtier. Erfaring i undervisning af mange typer af mennesker.
 11. Ekspert i alternativ og tilpasset kommunikation – jeg har arbejdet med og undervist professionelle.
 12. Menneske – sidst men ikke mindst er jeg et menneske med hjerte og hjerne, med gåpåmod og godt humør.

 

Tidligere beskæftigelse

1977-1078, Værnepligtig

1978-1990, Lærer og Speciallærer, Elsagerskolen

1990-1996, Skolekonsulent it, Nordjyllands Amt

1996-2000, Viceforstander, Specialskolen for Voksne, Hjørring

2000-2010, Forstander, Specialskolen for Voksne, Vendsyssel

2010-2015, Centerleder, Specialskolen for Vosksne, Vendsyssel

Faglig uddannelse

1973-1977, Læreruddannelse, Hjørring Seminarium

1979-1981, Pædagogisk Speciale C, Hjørring Seminarium

1984-1986, Speciallæreruddannelse, Danmarks Lærerhøjskole, Aarhus

1999-2000, Udredningskursus, Danmarks Lærerhøjskole, Aalborg.

Lederuddannelse

1992-1993, Lederuddannelse, Steen Hildebrandt, Ankershus

1998-1998, Personaledelse, Danmarks Lærerhøjskole,

1997-1998, Kvalitetsudvikling og organisatorisk læring, Leif Strandgaard, Strandgaardgruppen

2002-2002, Den Lærende Organisation, Scandinavian Training Design ®

2004-2004, Lederteam 2004, Sten Clod Poulsen, MetaConsult

2005-2005, Lederudviklingsforløb, CVU Nordjylland

2010-2010, Lederteam 2010, Sten Clod Poulsen, MetaConsult

 Coach– og  kommunikationsuddannelse

1999-2000, NLP Practitioner, Communication Skills, UK.

2000-2001, NLP Master Practitioner, Communication Skills, UK.

2006-2006, Coachuddannelse, Lederen som kommunikator I, Symphon – Mukon

2008-2008, Coachuddannelse, Lederen som kommunikator II, Symphon – Mukon

2014-2014, Certifikation i Belbin® Team Potential, Potential

2016-2017, Masterstudier i Positiv Psykologi, Aarhus Universitet

Kvalitetsuddannelse

2007-2007, Certificeret Kvalitetsassessor EFQM, Business Forum

 

Udmærkelser

2005, Committed to Excellence in Europe

2011, Recognized for Excellence in Europe

 

Projekter

1993 – 1995, Grøn datalæreruddannelse –  uddannelse af  speciallærere i at anvende it i specialundervisningen.

2000 – 2003, Adgangforalle – talende internet

2000 – 2003, Brydisolationen – fjernundervisning af sindslidende

2003 – 2004, Hjerneværket –  meningsfuld beskæftigelse for mennesker med erhvervet hjerneskade

2004 – 2005, Indtal – talegenkendelse på dansk

2005 – 2006, HeleVejen  – traumatiserede indvandrere i beskæftigelse

2010 – 2012, Mobilplanforalle – styr dit eget liv (og din medicin) vha din mobiltelefon

2011 – 2014, Klub HjerneVærket –  arbejdsrehabilitering efter Fountain House modellen

It-erfaring

Jeg behersker it på avanceret plan, som bruger og som udvikler af avancerede it-løsninger, der giver mennesker  nye muligheder. Også mennesker der har det svært:

Løsninger for mennesker med funktionsnedsættelser:

www.adgangforalle.dk

Indtal

www.mobilplanforalle.dk

www.brydisolationen.dk

 

Løsninger for professionelle:

Arbejde med tværsektoriel it-strategi i Nordjyllands Amt fra 1990-1996

Opbygning af tværgående supportfunktion for VUC, Gymnasier og Specialinstitutioner 1999

ElevSYS – administrationssystem udviklet sammen med Højrup Data 2002-2003

UVspecial – administrationssystem inklusiv ESDH til specialskoler for børn og voksne. Særligt sagkyndig i forhold for UVdata 2007-2008

SBsys ESDH systemet. Avanceret bruger, opbygning af særlig tilpasning til specialinstitution Hjørring Kommune 2009-2011

Jeg behersker kontorprogrammer, administrative systemer og andre it-værktøjer på en række stationære og mobile platforme.