Debatbog om Folkeskolen. Hvordan sikrer vi en skole, hvor alle børn både trives og lærer godt? Det spørgsmål besvarer Steffen Larsen i sin nye bog om folkets skole.

Bogen har form som et tilbageblik fra 2027, hvor forfatteren ser tilbage på, hvad de gennem en tiårig periode gjorde i Vendelby for at forbedre skolen og hvordan de på denne måde satte globale spor.

Steffen Larsen fortæller historien om, hvordan de i Vendelby i en tiårig periode frem mod 2027 udviklede en skole, hvor alle børn lærer godt og trives på samme tid. Alle børn inkluderer de mest resursestærke, midtergruppen og ’de sidste’.

Bogen inddrager den nyeste forskning fra positiv psykologi og pædagogik.

Folkeskolen er den vigtigste faktor for sammenhængskraft og fællesskab i vores samfund, Det er forfatterens håb at bogen vil medvirke til at skabe debat om skolen, så vi sikrer at vi også i fremtiden har en skole for alle.

FAKTA
Titel: Folkets Skole – Vendelby 2027
Forfatter: Steffen Larsen
Pris e-bog: 99 kroner. Kan købes her: Folkets Skole – Vendelby 2027
Pris trykt bog 152.95 kroner. Kan købes hos boghandlerne og og hos e-boghandlere fxpå Saxo.com.

Forfatteren har mere end 20 års erfaring som studerende og elev i uddannelsessystemet og har i 37 år været ansat i skolen som lærer, skolekonsulent og leder.  Han er nu foredragsholder, skribent, konsulent og masterstuderende.

Læs mere om forfatteren på www.steffenblarsen.dk.
Læs mere om bogen på www.steffenblarsen.dk/vendelby2027.
Bogens forside kan du frit hente på www.steffenblarsen.dk/forside-vendelby2027.
Hent frit foto af forfatteren her https://www.steffenblarsen.dk/fotos-steffen-larsen/
Du kan hente plakater mv her: https://www.steffenblarsen.dk/plakater/

Steffen Larsen udtaler: ”Jeg har med enkelte undtagelser altid elsket skolen lige fra den første dag jeg marcherede ind i den i 1960 og skolen i Vendelby har en helt særlig plads i mit hjerte, for her har jeg levet det meste af mit voksenliv. Vi skal passe rigtig godt på folkeskolen. Det er jeg overbevist om at de fleste er enige i.  Jeg giver i mit tilbageblik fra 2027 mit bud på, hvordan vi kan styrke og udvikle skolen, så den bliver en skole for alle. Bogen beskriver min drøm om fremtidens skole. Min vision er en utopi, men bestemt en opnåelig utopi. Det er samtidig sådan at den vision om fremtidens skole, jeg beskriver, ikke er en baserer sig på varm luft og synsninger, men på pædagogisk og psykologisk videnskab og evidens. Det er mit håb at bogen vil være med til at flytte fokus for vores samtale om  skolens udvikling i retning viden om og forståelse for  børn og voksnes behov og læring.  Eksempelvis har vi alle, børn og voksne, tre grundlæggende psykologiske behov:  behovet for selvbestemmelse (autonomi), behovet for gode relationer (forbundethed) og behovet for at kunne påvirke sin egen situation (kompetence). Det er på tide at vi sætter også denne type af faglighed på dagsordenen i skoledebatten!”

 

Kontakt via mobil 9154 5741 eller mail steffen@sl-udvikling.dk